Négyfalusi Református Egyházközség
Simple Flash Image Rotator by cu3ox.com v1.8

Református.ro

Református.hu

RSS Feed Widget

Az egyházközségünk története - 2.rész

Aliz Gabriella négyfalusi vallástanárnő szakmunkája alapján (részletek)

 • 1837 május 18. - A Hosszúfalusi Református Leányegyházközség megalakulása. A Bodolai anyaegyházközséghez tartozik.
 • 1874 - A gyülekezet lélekszáma: 95. A gyülekezetnek temploma és imaháza még nem volt.
 • 1882 - A Hosszúfalusi leányegyházközség, a Brassói anyaegyházközséghez tartozik.
 • 1884 - Zsigmond Károly hitoktató segédlelkész kinevezése
 • 1886 - Szász Domokos püspök telekvásárlásra ad utasítást. Így az évvégére a Hosszúfalu és szélén levő Tisztapatak melletti területet és a Csernátfaluhoz tartozó Czirka féle csűrt vásárolják meg templomhelyiség számára
 • 1887 - Zsigmond Károly lelkipásztor beiktatása. Önálló gyülekezetté való szerveződés.
 • 1889 - További telket vásárolnak meg 2000 forint értékben.
 • 1890 - A templom első tervrajza eredetileg a Gyergyószentmiklósi egyházközség részére volt tervezve (20 méter hosszú és 10 méter széles templom). A gyülekezet lélekszáma: 400 lélek.
 • 1892 - Szalay Ferenc szebeni építész elkészítette az új templomtervet és a templomépítés költségvetését (119.000 forint), mégis az eredeti tervhez képest egy kevéssel megnagyobbítják a templomot ( fél méterrel szélesebb, egy méterrel hosszabb és magasabb).
 • Ugyanebben az évben, Páljános Ferenc, gép és gazdasági műlakatos, kertrajzot mutat be, elkészíti a parókia és a templom bejáratát díszítő vaskerítést.
 • 1893 - A két harang elhelyezése a toronyban, a nagyobbik 290,5kg, a kisebbik 175kg. Ugyanebben az évben az egyházközség orgonát vásárol a Brassó bolonyai szász evangélikus templomból.
 • 1893-1895 - a templom felépítése. 1895 október 6 - Szász Domokos püspök felszenteli az új templomot.

folytatás 3.részhez